Marcus 2:1-12: verlamd

Verlamd

Als je verlamd bent kun je vaak je armen, handen, benen en voeten niet bewegen. Hoe moet je dan eten? En kun je dan nog schrijven of tekenen? Op de volgende manieren kun je kinderen laten ervaren hoe erg dat is.

Speelwijze eten:

De kinderen zitten aan een tafel. Hun handen hebben ze op hun rug, omdat ze hun armen en benen niet mogen/kunnen gebruiken.
Voor hen leg je een dropveter neer. Als iedereen een dropveter heeft mogen alle kinderen tegelijk de dropveter opeten; maar pas op, geen handen en benen gebruiken hè.

Speelwijze schrijven/tekenen:

De kinderen zitten in dezelfde houding als bij het vorige spel, maar nu hebben de kinderen een papier voor zich met een potlood. Krijgen ze het potlood in de mond? Daarna kunnen ze hun naam schrijven, een poppetje, huis tekenen.
Het is naderhand goed om de kinderen hun ervaringen te laten delen.

kleurplaat

Kleur | knip | plak verwerking

Je hebt nodig:

Werkwijze:

filmboekje

Filmboekje

Je hebt nodig:

Werkwijze:

puzzelblad

Puzzelblad bovenbouw

Je hebt nodig:

Oplossingen:

God loven!

Alle mensen bij de verlamde man waren onder de indruk van wat er gebeurd was. Ze loven en prijzen God!
Verdeel de kinderen in groepjes van vijf of zes kinderen.
Laat ze op een bestaand wijsje een lied maken. Neurie met elkaar de wijs, zodat alle kinderen dat in hun hoofd hebben. Daarna bedenken ze per groep een tekst bij de melodie. Na afloop zingt elk groepje hun lied voor de grote groep. Laat twee kinderen het ritme mee slaan, door met twee vingers in hun handpalm te slaan.

Gespreksvragen

  1. Waaruit blijkt dat de vrienden van de verlamde man geloven?
  2. Jezus vergaf de man zijn zonden en genas zijn verlamde benen. Wat was er belangrijker voor hem?
  3. Waaruit blijkt dat Jezus van deze man houdt? (Hij spreekt hem aan met 'vriend')
  4. Als iemand jou verdriet doet, kun je hem dan toch 'vriend' noemen? Zou het helpen om vriendelijk te zijn als je met iemand wilt gaan praten over een probleem?