Marcus 1:21-28

Puzzel

De man met de zieke geest is helemaal door de war; Jezus brengt weer orde in het leven van deze man; Hij maakt hem weer 'heel'.

Je hebt nodig:

Werkwijze:

werkblad

Jezus spreekt in de Synagoge

Je hebt nodig:

Werkwijze:

Wie is de baas?

Speelwijze:
De kinderen gaan in een kring staan. Gebruik het volgende rijmpje om de baas aan te wijzen:

iene miene mutten
tien pond grutten
tien pond kaas
iene miene mutten
speelt de baas.

Steeds mag een ander kind de baas zijn. De baas doet voor hoe de kinderen moeten lopen. Bijvoorbeeld met de armen in de lucht, met hele grote stappen, op de hurken, hand in hand. Iedereen blijft in de kring lopen. Gebruik een trommel om het tempo aan te geven. Als de trom stopt, aan de andere kant van de ruimte, staan de kinderen stil. Er wordt een nieuwe baas aangewezen.

Wie is de baas? (2)

Door middel van een quiz ontdekken wie er in diverse situaties de baas zijn.

Handje drukken

Speelwijze: Twee spelers zitten tegenover elkaar en pakken elkaars rechterhand vast. Ze gaan proberen de hand van de ander om te drukken.
De winnaars gaan steeds tegen elkaar. Wie is uiteindelijk de sterkste?

Touw trekken

Je hebt nodig:

Speelwijze:
Twee teams trekken beiden aan een eind van een dik touw. In het midden is een streep getrokken. Als het ene team het andere over de middenstreep trekt, heeft dat team gewonnen. Welk team is het sterkste?

Stoorzenderspel

Speelwijze:
Verdeel de groep in drie groepjes. Groep 1 brengt een boodschap (bijvoorbeeld een kernzin uit het verhaal) over aan groep 3. Groep 2 mag allerlei geluid maken om zo het overbrengen van de boodschap te verstoren.

Variatie: zet op een groot vel (of op een schoolbord) een heleboel letters kris kras door elkaar heen.
Geef wel de beginletter aan door een hoofdletter te gebruiken en de laatste letter door er een punt achter te zetten.
Kunnen de kinderen uit deze warboel een goede zin maken?
Voorbeeldzin: Jezus is het kwaad de baas.

Steen, papier, schaar

Speelwijze:
Dit spel wordt met de hand gespeeld. Het kan met een hele groep tegelijk in tweetallen.
De twee spelers tellen af en maken met de hand tegelijk de vorm van een steen (een vuist), schaar (twee uitgestoken vingers) of blad papier (een vlakke hand). Hierbij verslaat de steen de schaar, de schaar het papier en het papier de steen.
combinatie winnaar reden
steen + schaar steen de steen maakt de schaar bot
steen + papier papier het papier pakt de steen in
schaar + papier schaar de schaar knipt het papier
Laat kinderen tien keer een gebaar maken tegen elkaar. Degene die het vaakst de ander verslagen heeft, is de winnaar. Het spel kan meerdere keren achter elkaar gespeeld worden door de winnaars weer in tweetallen te laten spelen net zolang tot er een winnaar is die in totaal de meeste keren heeft gewonnen. Maken twee kinderen hetzelfde en dus even sterke gebaar, dan mogen ze opnieuw een gebaar maken. zoutvaatje

Zoutvaatje

Je hebt nodig:

Werkwijze:

Op dezelfde manier kun je een zoutvaatje maken met een vouwblaadje. Kinderen kunnen er dan zelf vragen in schrijven. Zo kunnen ze aan elkaar de vragen voorleggen en is het wat spannender.

puzzelblad

puzzelblad

Je hebt nodig:

Oplossingen:

Stellingen

Speelwijze:
De ene groep verzint argumenten voor en de andere argumenten tegen. Zijn de argumenten verzonnen, dan kan de discussie losbranden. Welke groep kan het beste bij zijn standpunt blijven. (Dit naar aanleiding van 'geen tegenspraak'.)
voorbeelden van stellingen:

Gespreksvragen: