Markus 16:1-8: Jezus is opgestaan!

Kleur | plakplaat

Je hebt nodig:

Werkwijze:

Zoeken

Je hebt nodig:

Speelwijze:
Geef de kinderen de opdracht, in het lokaal of buiten als dat mogelijk is, te gaan zoeken naar iets wat verstopt is. Je zegt niet wat er verstopt is. Vraag de kinderen wat ze denken te moeten zoeken?
Ze gaan op pad om te zoeken en iemand vindt de doos. Is dit het? Hij maakt de doos open. Er zit niets in! Wat is dat nou? Hebben we daarvoor gezocht? Wat hadden de kinderen verwacht wat er in zou kunnen zitten?

Variatie:

Je hebt nodig:

Speelwijze:

Verstoppertje

Speelwijze:
Een kind verstopt zich en alle kinderen mogen zoeken. Of een kind zoekt en de anderen verstoppen zich.

puzzelblad

Puzzelblad middenbouw

Je hebt nodig:

Oplossingen:

werkblad

Speurtocht

Jezus was er niet, maar wel een open graf, een engel en opgerolde doeken en een stralende zon.
Jezus was hier, er zijn nog sporen; maar nu is Hij er niet meer.
Je hebt nodig:

Speelwijze:

borduurmodel

borduren

Je hebt nodig:

Werkwijze:

puzzelblad

Puzzelblad bovenbouw

Je hebt nodig:

Oplossing: